matilda

 

credit
producer / sachi masube
creative director & art director / shuji nagato(kirin)
designer / shuji nagato(kirin), kanoko okimura(kirin), masahiro hirakawa(kirin)
copywriter / masako kakuda

 
 
名刺デザイン
 
 
 
 
 
 

back  next